Du Lịch 5N Công ty du lịch 5n tour | Du lịch Việt Giá Rẻ

 • TP.HCM: (028) 39.602.331 - 39.602.336 - 39.602.339 | Hotline: 0903.925.346 - 0988.955.069

 • Địa chỉ: 69A Quân Sự , Phường 11 , Quận 11, TP.HCM

Tuyến Điểm

Tìm kiếm tour du lịch

XEM NHIỀU TOUR HƠN ()

Tour Hot

 • Thời gian: 1 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 3, 5, 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 558.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.648.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 6

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.988.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.948.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.348.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm ( BAO GỒM VÉ MÁY BAY )

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 5.848.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, chủ nhâ

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.848.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.548.000 VNĐ

Du Lịch Miền Bắc

 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 6.958.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: thứ 5 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.958.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 5.248.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: thứ 4, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 6.148.000 VNĐ

 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 6.948.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đếm

 • Khởi hành: Thứ 5 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 5.798.000 VNĐ

 • Thời gian: 8 Ngày 7 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 9.948.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 5.828.000 VNĐ

Du Lịch Miền Trung

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.948.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.548.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 4, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 5.248.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 4, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 4.948.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.498.000 VNĐ

Du Lịch Miền Tây

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.368.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.648.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.878.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 4.468.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.368.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 6 ngày 5 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 6.958.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.698.000 VNĐ

Du Lịch Miền Nam

 • Thời gian: 1 Ngày

 • Khởi hành: Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 548.000 VNĐ

 • Thời gian: 1 Ngày

 • Khởi hành: Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 648.000 VNĐ

 • Thời gian: 1 Ngày

 • Khởi hành: Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 748.000 VNĐ

 • Thời gian: 1 Ngày

 • Khởi hành: Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 548.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.248.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.848.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.348.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.248.000 VNĐ

Du Lịch Phú Yên - Bình Định

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.448.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 4, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 4.348.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.348.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 4, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.348.000 VNĐ

Du Lịch Biển Đảo

 • Thời gian: 2 ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 6

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.888.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Hằng ngày

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.448.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 • Khởi hành: hằng ngày

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.298.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.798.000 VNĐ

Du Lịch Bình Hưng - Bình Ba

 • Thời gian: 2 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 6 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 2 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 6 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.248.000 VNĐ

Du Lịch Liên Tuyến

 • Thời gian: 5 ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 4, Chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.678.000 VNĐ

 • Thời gian: 6 Ngày 5 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 6.058.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, Chủ Nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.798.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.898.000 VNĐ

Du Lịch Đà Lạt

 • Thời gian: 3 ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.018.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.648.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.698.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.498.000 VNĐ

Du Lịch Nha Trang

 • Thời gian: 3 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.348.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, CN

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.898.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.798.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Tối thứ 5, chủ nhật

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.348.000 VNĐ

Du Lịch Phan Thiết

 • Thời gian: 2 Ngày 1 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 1.458.000 VNĐ

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.188.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 4.998.000 VNĐ

Du lịch Tây Nguyên

 • Thời gian: 3 Ngày 2 đêm

 • Khởi hành: Thứ 6 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 2.858.000 VNĐ

 • Thời gian: 4 Ngày 3 đêm

 • Khởi hành: Thứ 5

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 3.998.000 VNĐ

 • Thời gian: 5 Ngày 4 đêm

 • Khởi hành: Thứ 4 hằng tuần

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 4.748.000 VNĐ

 • Thời gian: 9 Ngày 8 đêm

 • Khởi hành: Thứ 7

 • Phương tiện:   

 • Giá tour: 9.188.000 VNĐ

Tin tức sự kiện

CHỦ ĐỀ PHÁO HOA ĐÀ NẴNG 2018 : HUYỀN THOẠI NHỮNG CÂY CẦU

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2018  diễn ra từ ngày 30/4 đến ngày 30/6 với chủ đề ‘Huyền...

Phú Quốc khai trương cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới

  Ngày 4/2, đại diện UBND tỉnh Kiên Giang, huyện đảo Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group chính thức...

Khám phá Hoàng cung Huế bằng công nghệ VR

Khám phá Hoàng cung Huế bằng công nghệ VR Không gian Hoàng cung Huế triều Nguyễn của hơn 200 năm...

Cáp treo Nha Trang trong top 30 nơi đẹp nhất tại Việt Nam

Là điểm đến CNN khuyên “không thể bỏ qua khi đến Việt Nam”, khu nghỉ dưỡng tại Nha Trang được...

Đặc sắc Lễ hội Chợ tình Khau Vai tại tỉnh Hà Giang

Tối 11/5, tại xã Khau Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang đã diễn ra khai mạc Lễ hội Chợ tình Khau...