Hà Nội - Nghĩa Lộ - Suối Giàng - Tú Lệ - Mù Căng Chải - Than Uyên - Tuần Giáo - Điện Biên - Sơn La - Mộc Châu - Mai Châu